• Všichni hráči i návštěvníci by se měli chovat podle pravidel slušného chování.

  • Vstup povolen osobám starším 15ti let. Mladší dle předchozí domluvy s pořadateli (viz. kontakty).

  • V celém areálu (uvnitř budovy)je zakázáno kouřit.

  • Do místnosti, kde budou probíhat turnaje v COD mají přístup povolen pouze hráči a pořadatelé.

  • Je zakázáno používat reproduktory, povoleny jsou pouze sluchátka.

  • Nezapojovat do el. sítě nic bez svolení pořadatelů. El. prodlužky Vám do sítě rádi zapojí pořadatelé.   

  • Příchodem na tuto akci souhlasíte s těmito pravidly.